آی کیو کُد داره نزدیک میشه!

کمربنداتون رو ببندید که داریم میرسیم! هر روز نزدیک و نزدیک تر میشیم :) اخبار لحظه ای آی کیو کُد رو توی iQCode_ir@ ببینید.